Servis

Igralca izžrebata, kateri izmed njiju bo serviral prvi. Po treh izvedenih servisih ima naslednje tri servise nasprotni igralec. Vsak servis šteje in se nikoli ne ponavlja. Če je rezultat izenačen pri 15:15 (vsak niz se igra do 16 osvojenih točk enega izmed igralcev; v primeru rezultata 15:15 pa se igra na dve točki razlike), imata igralca izmenjaje vsak po en servis. Igralec servira za namišljeno ali označeno črto 3 metre za prvo (sprednjo) črto njegovega polja oz. 2,5 metra pred zadnjo črto njegovega polja. Žogico spusti iz rok v višini bokov in jo, medtem ko pada, udari. Začetni trije servisi drugega oz. tretjega niza vedno pripadajo igralcu, ki je izgubil prvi oz. drugi niz.

Točkovanje

Šteje vsaka točka. Točke se dobijo v naslednjih primerih:

  • napačen servis – točka za nasprotnika
  • žogico/speeder udarim v polje nasprotnika – točka zame
  • žogico udarim v avt – točka za nasprotnika
  • žogico udarim na črto nasprotnikovega polja – točka zame
  • žogico nasprotnik udari dvakrat zaporedoma – točka zame
  • žogica se dotakne nasprotnikovega telesa – točka zame.

Če igralec vrne žogico, ki bi pristala zunaj njegovega polja (avt), se igra nadaljuje.

Menjava strani

Igralca zamenjata stran igre oz. polji po vsakem odigranem nizu, tako da se zagotovijo enaki pogoji igranja (veter in svetloba). Če je potrebno odigrati odločilni tretji niz, igralca v tem tretjem nizu menjata stran igre oz. polji na vsakih šest odigranih točk.

Dvojice

Igra dvojic se igra po sledečih pravilih: Imamo dve ekipi: ekipo A in ekipo B. Vsako ekipo sestavljata po dva igralca: ekipo A igralca A1 in A2, ekipo B pa igralca B1 in B2. Igralca se delita na prednjega in zadnjega. Najbolj pomembno je, da zadnji igralec z obema nogama v istem trenutku nikoli ne sme biti pred zadnjo nogo prednjega igralca (gledano v smeri polja nasprotnikov). V primeru, da pride do tega, dvojica izgubi točko.“ Igralca zamenjata svoji poziciji po tretjem servisu nasprotnika, ko se prednji igralec pomakne na položaj zadnjega igralca in odigra svoj prvi servis ter za naslednjih šest točk ostane na položaju zadnjega igralca. Vsa ostala pravila štetja in menjav pa ostajajo enaka kot pri igri posameznikov.

 

Več o pravilih tekmovanja najdete v Tekmovalnem pravilniku. (Tekmovalni Pravilnik.pdf)